Adósságkezelési szolgáltatás

Az adósságkezelési szolgáltatás célja: az I. kerületi lakosok közüzemi díjhátralékainak rendezése, a veszélyhelyzetbe került háztartások lakhatásának megtartása, illetve további adósság felhalmozásának megakadályozása.

Az ellátottak köre: a szolgáltatást azoknak a szociálisan rászoruló egyéneknek, ill. családoknak tudjuk nyújtani, akik a tartozásuk részbeni megfizetésére képesek és készek, és átmenetileg kerültek hátralékos helyzetbe. Mivel az adósságkezelés általában hosszabb folyamat, az ügyfelek rendszeres együttműködése is szükséges.

Az adósságkezelési szolgáltatás két részből áll:

1.    Pénzbeli támogatások megigénylése (önkormányzati, alapítványi), amihez kérelmezőnek meg kell felelni a feltételeknek (jövedelemhatár, lakásnagyság, hátralék összege, igénylés gyakorisága stb.)
2.    Az adósságkezelési, ill. életvezetési tanácsadás nyújtása.

Az adósságkezelési tanácsadás előzetes egyeztetés után vehető igénybe. Először egy családsegítős munkatárs méri fel az ügyfél helyzetét, majd az adósságkezelési tanácsadó bevonásával közösen dolgozzuk ki a legmegfelelőbb adósságrendezési tervet.

 

Várjuk érdeklődését ügyfél-fogadási időben a Szolgáltatási Központban
(1012 Budapest Attila út 89.) vagy a +36 1 356 8363 telefonszámon!

 ***

*