ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Központja

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Technikai dolgozó munkakör betöltésére

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: 4 órás, heti 20 óra

Munkavégzés helye: Budapest I. kerület, 1013 Attila  út. 8.  Gondozási Központ

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Gondozási Központ irodahelyiségeinek takarítása.

Illetmény, juttatások: Illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Pályázat elbírásánál előnyt jelent:

  • szociális területen történő munkavégzés

Pályázótól elvárt kompetenciák elbírásánál előnyt jelent:

  • pontosság, alaposság, megbízhatóság, kedvesség,
  • együttműködési készség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
  • önéletrajz
  • nyilatkozat a büntetlen előéletről

Munkakezdés: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. január 31.

A pályázat benyújtási módja:

Elektronikus úton e-mail: sagath. szilvia @budavarszk.hu címre, vagy postai úton a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központ 1013 Budapest, Attila u. 8. címre

További információt a pályázati kiírással kapcsolatban Sagáth Szilvia vezető gondozó nyújt a 356-6584-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázat feltételeinek megfelelése esetén, kijelölt bizottság előtt személyes meghallgatás. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.január 31.

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company