Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ honlapján.

A weblapunk létrehozásának célja, hogy az érdeklődők számára bemutassuk az integrált intézményünket és a szolgáltatásainkat, illetve további hasznos információk is megtalálhatók és elérhetők legyenek.
Alaptevékenységünk, hogy az I. kerületben élő lakosok számára biztosítsuk a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási formákat.
Bízom abban, hogy honlapunk megnyeri az Ön tetszését, és legközelebb is ellátogat a weblapunkra.

Krieser Andrea
Intézményvezető

Az integrált intézményünk bemutatása

Intézményünk felépítése, szervezeti formája az évek folyamán a törvényi változások, ill. a kerületünkben élők igényei alapján folyamatosan formálódott, alakult. A Gondozási Központ – mely szociális intézmény az idős, beteg emberek ellátását biztosítja – már 1971 óta működik a kerületünkben. A nappali ellátást nyújtó három Idősek Klubja 1974-ben, 1987-ben és 2006-ban alakult meg. A Családsegítő Központ 1988-ban jött létre a rendszerváltás időszakában megnövekedett szociális problémák kezelése céljából. A gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében az intézmény 1998 októberében kibővült a gyermekjóléti szolgáltatással. A kerületünkben 2003 óta biztosítjuk a Közösségi pszichiátriai ellátást. 2016 januárjától a Gyermekjóléti Központunk is megalakult.

A különböző telephelyeken működő szociális szolgáltatást nyújtó intézmények 2007 július 1-jén egyesültek. Az integrációnak köszönhetően intézményünk a helyi szociális és gyermekjóléti feladatokat komplex módon tudja kezelni.

Jelenleg hat telephelyen, nyolc különböző szociális és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítunk. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a gondozási feladatokat ellátó Gondozási Központhoz (Attila út 8.), a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a pszichológiai segítségnyújtás, a közösségi ellátás és a gyermekjóléti központ a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz (Attila út 89.) tartozik. Az idősek nappali ellátását három Idősek Klubja (Hattyú u. 16., Roham u. 7., Fő u. 31.) biztosítja.

Célunk a kerületben élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, és a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Az idős, a közösség támogatására, odafigyelésére szoruló, vagy beteg és egyedül élő kerületi lakosok számára egy jól működő, odafigyelő segítő háló működtetése.

Intézményünk minden I. kerületi lakos előtt nyitva áll
nemtől, életkortól és családi állapottól függetlenül.

Várjuk Önt/Önöket szolgáltatásainkkal, valamint állandó és időszakos programjainkkal!


Szervezeti felépítésünk

Szervezeti felépitésünk

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company