Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályban meghatározott feladatait.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az általános tanácsadás mellett nyújtott speciális szolgáltatások:
•    adósságkezelési tanácsadás díjhátralékos ügyfelek számára
•    álláskeresési tanácsadás munkahely keresők részére
•    pszichológiai tanácsadás gyerekek és felnőttek számára
•    mediáció (konfliktuskezelés)
•    pár-és családterápia
•    jogi tanácsadás (segítségnyújtás, iratszerkesztés)
•    észlelő-és jelzőrendszer működtetése

Egyének és családok számára nyújtott programok:
•    klubfoglalkozások, csoportok gyerekek és felnőttek számára
•    szabadidős tevékenységek minden korosztálynak

Milyen problémákkal fordulhat hozzánk?

Bármilyen egyéni vagy családi problémával,
•    ügyintézési nehézségek esetén,
•    az életet megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő anyagi problémákkal,
•    pénzbeli támogatásokhoz, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta elakadásokkal
•    közüzemi díjtartozással, eladósodással
•    munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek esetén,
•    jogi problémákkal,
•    egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén
•    gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái esetén,
•    házastársi, párkapcsolati, családon belüli konfliktushelyzet nehézségeivel,
•    együttélési, szomszédsági problémákkal,
•    alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel
•    életvezetési és mentálhigiénés problémákkal
•    fizikai vagy szexuális erőszak előfordulásakor
•    bármilyen gyermeket érintő veszélyeztető tényező felmerülésekor
•    beiskolázási vagy gyermeknevelési problémával

Az egyének és családok veszélyeztetésének feltárása érdekében észlelő-és jelzőrendszert működtetünk. Bárki jelezhet, aki a környezetében segítségre szoruló egyénnel vagy családdal találkozik, illetve a társintézmények kötelesek jelezni.
A gyermek veszélyeztetésének felmerülése esetén a problémát általában családsegítő munkaformával kezeljük. Ha az együttműködés nem valósul meg, vagy súlyos veszélyeztetettség áll fent, a Gyermekjóléti Központ is bekapcsolódik az esetvezetésbe.

A családsegítő munkatársaink képzett szakemberek: diplomás szociális munkások és szociálpedagógusok, illetve szociális asszisztensek, akik szoros munkakapcsolatban állnak az integrált intézménynél dolgozó többi kollégával.

Amennyiben hozzánk fordul, és korábban még nem állt velünk kapcsolatban, az ügyfél-szolgálati időnkben Önt az ügyeletes családsegítős munkatárs fogja fogadni.
Az adott probléma megismerése után, közösen gondolkodva megajánljuk a segítésnyújtás legjobb formáit.

Abban az esetben, ha a mozgásában akadályozott, a kapcsolatfelvétel, ill. a kapcsolattartás az Ön lakásán is történhet.

Amennyiben az Önkormányzat felé pénzbeli támogatás iránti kérelmet nyújtott be, az elbírálás érdekében az Ön otthonában környezettanulmányt kell végezni. Ezt gyakran a családsegítős munkatársak készítik el előre egyeztetett időpontban.

Intézményünk nyitott minden I. kerületi lakos felé, nemre, etnikai hovatartozásra, korosztályra, életállapotra való tekintet nélkül.

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és térítésmentesek.

Ügyfél-fogadási időnkben várjuk a hozzánk forduló I. kerületi lakosokat,
egyéneket és családokat.

 (1012 Budapest Attila út 89. Tel: 356 8363)