Mediáció

•    A mediáció egy konfliktuskezelési módszer.  Akkor kerülhet rá sor, ha a felek önállóan  már nem képesek megegyezni egymással. Ilyenkor egy harmadik, pártatlan személy, a mediátor kerül bevonásra, hogy objektív hozzáállásával segítse a felek közötti kommunikációt és rávezesse őket a megegyezésre.
•    Célja, hogy a felek egyezségre jussanak, hogy olyan megoldás szülessen, amely mindkét fél számára kielégítő.
•    A mediációban résztvevők szabják meg a szóba kerülő témákat, a megoldást, de a beszélgetés folyamatát a mediátorok kontrollálják. Abban segítenek, hogy a problémák tisztázódjanak és mindketten elégedetten, győztes-győztes helyzetben álljanak fel a beszélgetés végén.
•    Előnye, hogy olyan helyzetet teremt, amelyben a vita beszélgetéssé alakul át. Így lehetőség adódik a kommunikációra egymás között, hogy beszélhessenek, figyelhessenek, érzéseket, ötleteket elmondhassanak.
•    Megoldás az Önök közös megállapodásával, fokozatosan, lépésről lépésre történik, mely hosszú távú változást eredményezhet.

A mediáció működhet, ha:
•    Önök számára a fennálló kapcsolat fontos
•    hatalmi különbség nincs a vitázók között
•    megoldást akarnak
•    mindkét félnek szüksége van arra, hogy kiengedje a gőzt
•    felek nem kommunikálnak egymással, de készek arra, hogy egy harmadik fél segítsen a kommunikációban
•    külső segítség nélkül nem működik a tárgyalás
•    nem találtak eddig megoldást a vitára, de igénylik annak elrendezését
•    vita rendezetlensége elfogadhatatlan mindkét fél számára
•    önként vállalják mindketten
•    mediátort elfogadják és elfogulatlannak tekintik mindketten
•    résztvevők képesek a problémák megoldására

A mediátor nem járhat el:
•    ha valamelyik felet képviseli,
•    ha valamelyik félnek hozzátartozója,
•    ha bármelyik féllel munkaviszonyban áll,
•    ha a felek bármelyikével összefonódásban lévő szervezet a mediátort foglalkoztató jogi személy.
•    bizonyos viták nem oldhatóak meg a mediáció segítségével: különösen azok nem, ahol erőszak vagy komoly zaklatás van jelen;
•    továbbá; ha a mediátor bármilyen egyéb oknál fogva nem tudja megőrizni semlegességét, pártatlanságát. (Pl. ő maga egy hasonló helyzetet élt már meg és emiatt érzelmileg érintett.)

***

*