Gyermekjóléti Központ

A Gyermekjóléti Központunk fő feladata a nehéz helyzetbe került családok problémáinak enyhítése, a veszélyben lévő gyermekek védelme.

Miután a gyermekek jóléte a család egészének jólététől függ, szolgáltatásunk e feladatokat elsősorban a család támogatásával, a családtagok problémáinak rendezésével, fejlődésének elősegítésével, az érintettek – szülők, gyerekek, rokonok – részvételével, s ha szükséges, a családdal kapcsolatban álló intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola stb.) bevonásával látja el.
A Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszer tagjai között, a formális, papíralapú információk átadásán túl, az adott család, gyermek ügyében közös megbeszélésekre (esetmegbeszélés, esetkonferencia), egyeztetésre kerülhet sor. Az együttműködés célja a gyermek érdekét szolgáló, azonos célok irányába ható szakmai cselekvések meghatározása.

A Gyermekjóléti Központ szoros egységben dolgozik a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. Az eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.

A Gyermekjóléti Központ és a Szolgálat minden munkatársa diplomás segítő szakember. Az ismeretek és készségek szinten tartására azonban folyamatos tanulásra, képzésre van szükség.
Központunkban heti rendszerességgel vannak esetmegbeszélések, amelyeken áttekintjük az érintett család, gyermek segítésének további lehetőségeit, új, más formáit, eszközeit.  Havi rendszerességgel részt vesznek a szakemberek szupervízión, annak érdekében, hogy családgondozóink is megfelelő személyes állapotban tudják fogadni a hozzájuk fordulókat. A munkánkat különféle jogszabályok adta lehetőségek szerint, valamint a szociális munkások Etikai Kódexének megfelelően végezzük.

A gyermekjóléti központ általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek  veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő, önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Ennek keretében biztosít utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, kórházi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, közvetítői eljárást, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jelzőrendszeri tanácsadó és koordinációs szolgáltatást, pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, jogi tájékoztatásnyújtást, álláskeresési szolgáltatást és adósságkezelési tanácsadást.

***

*