Gyermekjóléti Központ

Szolgálatunk a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központon belül, mint gyermekjóléti munkacsoport működik.

Munkatársaink a gyermekek jólétének, testi-lelki fejlődésének és családban történő nevelésének elősegítéséért munkálkodnak.
Célunk a kerületünkben élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség mérséklése, megszüntetése, melyet különböző szolgáltatások és családgondozás nyújtásával, segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával biztosítunk.

A közös munka során családgondozó kollégáink tájékoztatást, és ha szükséges, ügyintézési segítséget nyújtanak a családoknak szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, valamint egyéb ellátások elérhetőségéről és igénylésének módjáról. Munkatársaink a hozzánk forduló gyermek, vagy szülő számára segítő beszélgetés keretében arra törekednek, hogy az adott problémára személyre szabott megoldás szülessen.

Központunknál az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
• pszichológusaink az intézménnyel kapcsolatban álló gyermekek és felnőttek számára is nyújt tanácsadást problémák kezelése érdekében
• jogász munkatársunk jogi tanácsadást nyújt (például a válás, a gyermekelhelyezés, a gyermektartási és minden egyéb gyermekkel kapcsolatos ügyben)
• kollégáink szabadidős programokat szerveznek (táborok szervezése, kirándulás, kamaszklub, szülők klubja)
Szolgálatunk feladatai a gyermek/gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
• fogadja a személyesen vagy telefonon segítséget kérő gyermekeket, illetve szülőket
• szükség esetén szervezési és gondozási tevékenységet végez, segítve ezzel a gyermek/gyermekek családban történő nevelését
• figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek szociális helyzetét
• észlelő- és jelzőrendszert működtet (Védőnői Szolgálat, Gyermek-, Háziorvosi Szolgálat, egyéb egészségügyi intézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, Pedagógiai Szakszolgálat, Rendőrség, Ügyészség, Bíróság, önkormányzati szervek, egyházak, valamint civil szervezetek)
• új ellátási formák bevezetését kezdeményezheti a kerületi önkormányzatnál
Szolgálatunk feladatai a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
• feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, megoldási tervet készít a családdal
• tanácsadást szervez
• családgondozást végez
• közvetít konfliktusok megoldásában (például válás esetén családtagok között, vagy család és intézmények közötti konfliktus során)
• szükség esetén hatósági beavatkozásokat kezdeményez, illetve súlyos veszélyeztetettség esetén javaslatot készíthet a gyermek családból való kiemelésére
• segíti a családot a gyermek családba történő visszahelyezése érdekében
Szolgálatunk további feladatai:
• környezettanulmányt készít (például örökbefogadás esetén, kapcsolattartási ügyekben, különféle ellátási formák esetén)
• folyamatosan kapcsolatot tart, illetve koordinálja a jelzőrendszer működését
• szakmaközi megbeszéléseket, konferenciákat szervez

A Gyermekjólét csoport szolgáltatásai:
• információnyújtás
• életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás
• jogi tanácsadás
• mentális és pszichés segítségnyújtás
• kapcsolattartási problémák kezelése
• együttműködés családgondozás keretein belül
• szabadidős programok szervezése
• kamasz csoport
• szülők klubja

 

***

*