Ha pszichiátriai betegséggel küszködök

Ha valamilyen pszichiátriai-, mentális betegséggel küzdünk, kérhetjük a Közösségi Pszichiátriai Ellátás egyéni és csoportos segítési formáit.

A szolgáltatás az I. kerületben lakó, pszichiátriai problémákkal (pl. depresszió, pánikbetegség, skizofrénia) élők számára nyújt komplex támogatást, hogy életminőségük javuljon.

A Közösségi pszichiátriai ellátás célja: a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása, a meglévő képességek megtartása, fejlesztése, az izoláltság csökkentése érdekében. A szolgáltatás az ellátott otthonában, vagy lakókörnyezetében történik, és – kérelemre – ingyenesen vehető igénybe.

A szolgáltatás során mi történik?

Az alábbiak közül igény szerint, az egyéni élethelyzethez igazodva:

Problémaelemzés, probléma-megoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változásra motiváló tényezők feltárása, problémamegoldó beszélgetések.

Készségfejlesztés: az életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről.

Pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidő szervezett eltöltésének segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése (klubdélután, kirándulás, stb.), tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi-, szociális-, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási-, oktatási-, lakhatási lehetőségek igénybe vételéről, ügyintézésben való segítség.

Várjuk érdeklődését ügyfél-fogadási időben a Szolgáltatási Központban
(1012 Budapest Attila út 89.) vagy a +36 1 356 8363 telefonszámon!