Ha szenvedély rabja lettem

Sok család életét megnehezítheti egy-egy szenvedélybeteg családtag (pl. alkoholproblémákkal küszködő, kábítószerfüggő), aki a megoldatlan problémái miatt valamilyen pótszerhez menekül.

Ebben az esetben támogatást igényelhet maga a szenvedélybeteg, de a hozzátartozó családtag(ok) is. A segítés formája egyéni és csoportos lehet.

A szenvedélybetegség problémájával a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaihoz lehet fordulni (pszichológusokhoz, szociális munkásokhoz), ahol egyéni segítséget lehet kérni.

Ajánlhatunk más intézményeket is, ahol az egyéni támogatás mellett speciális, szenvedélybetegeket segítő csoportok is működnek: pl.

Várjuk érdeklődését ügyfél-fogadási időben a Szolgáltatási Központban
(1012 Budapest Attila út 89.) vagy a +36 1 356 8363 telefonszámon!