Idős ellátás

Kedves Érdeklődő!

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központja a következő szolgáltatásokkal várja a kerületi lakosokat:

1. Házi segítségnyújtás

Idős korban a mozgásszervi, keringési betegségek miatt nehezebb az önálló otthoni életet megszervezni, főleg ha a lakás elhagyása problémát jelent.

A házi segítségnyújtás erre az igényre reagál, olyan ez a szolgáltatás, mint amikor saját beteg hozzátartozónkat otthon ellátjuk.
Szociális gondozók és szociális asszisztensek nyújtanak segítséget abban, hogy valaki kis segítséggel az otthonában tudjon maradni. A szociális gondozók egy nap több embert is ellátnak a megállapodásban rögzített feladatoknak megfelelően.

Milyen gondozási tevékenységeket látunk el?
– segítő kapcsolat kialakítása az ellátást igénybe vevővel (információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, ügyintézés, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és elhárításában)
– a személyi higiénia megtartásában közreműködés (fürdetés, mosdatás, hajmosás, öltöztetés, bőrápolás, inkontinens beteg ellátása, ágyazás)
– a háztartási tevékenységekben közreműködés (vásárlás, étkezés előkészítése, mosogatás, ruhajavítás)
– a lakókörnyezeti higiénia megtartásában közreműködés (mosás az intézményben, teregetés, vasalás, hálószoba, konyha, fürdőszoba, WC takarítása)
– fizikai támogatás (etetés, itatás, mozgatás ágyban, felfekvés kezelése, gyógyszer kiváltása, adagolása, vérnyomás, vércukorszint mérés, hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében közreműködés)
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése
– szükség esetén bentlakásos intézménybe költözés segítése

Mi az igénylés módja?
Elegendő telefonon vagy személyesen az igényt a Gondozási Központban jelezni, az elérhetőséget megadni.
Az ellátáshoz környezettanulmányt kell készíteni. Ekkor a vezető gondozó és az a szociális gondozó, aki segíteni fog az idős embernek, együtt megbeszéli az igénybe vevővel és családjával, milyen segítséget szeretnének kapni.
A szolgáltatás hétfőtől-péntekig működik munkaidőben, tehát hétvégi ellátás az I. kerületben nincs.

Mit jelent a gondozási szükséglet megállapítása?
A 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet egy értékelő adatlap kitöltését írja elő a gondozás szükségességének és idejének meghatározásához.
Az igénybe vevő állapotának felmérésével, az egészségügyi dokumentáció figyelembe vételével a következő funkciókat vizsgáljuk:

– önkiszolgálás (táplálkozás, testápolás, tisztálkodás, öltözködés, WC használat, kontinencia)
– önellátás (eszközök, anyagok használata, terápia követés)
– mozgás funkciók (helyváltoztatás, testhelyzet változtatás)
– mentális funkciók (térbeli–időbeli tájékozódás, kommunikáció)
– érzékszervi funkciók (látás, hallás)
– egészségügyi ellátási igény
– felügyeleti igény
– szociális körülmények

Mennyibe kerül az ellátás?
A házi segítségnyújtásért gondozási óradíjat kell fizetni a nyugdíj összege alapján. A havi térítési díj az igénybe vevő lakásán eltöltött idő és a gondozási óradíj szorzata alapján kerül kiszámlázásra.

2. Étkeztetés

Az egészségügyi állapot romlásával együtt jár, hogy valaki már nem tud aktívan a bevásárlásban, főzésben részt venni, ekkor segítség az étkezés igénybevétele.

Napi egyszeri meleg étel (normál, cukorbetegek diétás étrendje, epekímélő étrend) igényelhető a Gondozási Központon keresztül.

Lehetőség van az étel helyben fogyasztására (idősek klubjai melegítőkonyháján), ételhordóban történő személyes elszállításra és a főzőhelyről közvetlenül a lakásra szállításra.

Ki veheti igénybe az étkeztetést? Aki…

a) a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte
b) aktív korú nem foglalkoztatott és csatolja a munkaügyi kirendeltség igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel a nyilvántartásban
c) krónikus betegségben szenved, melyet orvosi szakvéleménnyel igazol
d) betegsége miatt mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátására nem képes
e) egészségi állapota miatt speciális diétára szorul, melyet szakorvosi javaslattal igazol
f) fogyatékosságát a Szt. 65/C § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja
g) pszichiátriai– illetve szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel igazolja és fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igényel
h) hajléktalan

Mikor kell fizetni a térítési díjat?
Az étkeztetésért a térítési díjat kell előre fizetni, amely a személyi térítési díj és az étkezési napok számának a szorzata. Az étkeztetés 2 munkanappal előbb lemondható, melynek összegét a következő hónapban jóváírjuk.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

jelzorendszerIntézményünk az I. kerületben 2004 óta nyújtja ezt a szolgáltatást 50 db jelzőrendszeres készülékkel gazdálkodva. A Budavári Önkormányzat Képviselőtestülete, az igénylők növekedését figyelembe véve, úgy határozott, hogy az eddig használt és már elavult készülékeket lecseréli.

Az új és korszerű riasztó készülék helymeghatározó (GPS) jeladóval ellátott, kétirányú kommunikációra is képes. A készülékszámot 200 db – ra bővítették.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei a következők:

–    egyedül élő 65 év feletti személy
–    egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
–  kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségügyi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

Az SOS jelzőkészülék krízishelyzetek megoldására szolgál (elesések, súlyos rosszullétek stb.)  A jelzés az SOS Központba érkezik, a diszpécser fogadja és értesíti az ügyeletes gondozót. Az ellátás biztosításához szükséges lakáskulcsot adni, melyet a Gondozási Központ biztonságosan őriz és kezel.
A készülékek napi  bérleti díja (maximum)80Ft/nap.

 

A Gondozási Központ elérhetősége: 1013 Budapest Attila út 8.
Telefonszám: 06-1-356-65-84

Krieser Andrea
szakmai vezető