Ha jelezni szeretnék

Az intézmény feladata

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ jelzőrendszeri feladatainak ellátása során figyelemmel kíséri a kerületben élő családok, gyerekek, idős személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

Ezen feladatok ellátásához korábban is szorosan kapcsolódtak a jelzőrendszer tagjai, a 2016. január 1-től életbelépő új rendelet értelmében pedig a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ járási jelzőrendszeri tanácsadót jelölt ki, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer hatékonyabb működése érdekében.

Papp Etelka
– jelzőrendszeri tanácsadó –
tel.:06/1 356-8363;
e-mail: [email protected]


Ki számít veszélyeztetettnek?

Minden olyan személy, aki életkorából adódóan, esetleg pszichés vagy egészségügyi okból nem képes saját ügyeiben eljárni, és problémái, veszélyhelyzete megoldásában családtagjaitól, hozzátartozóitól segítséget nem kap, veszélyeztetettnek számít.

Amennyiben gyermekekkel kapcsolatos jelzés érkezik „a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre külön kérelem hiányában is zártan kezeli. (1997.évi XXXI. tv. 17§ (2a))

Hogyan jelezhet?

Ha bármilyen veszélyhelyzetről értesül, vagy olyan problémát tapasztal, melyre illik a fent leírt összefoglalás, kérjük, hogy haladéktalanul jelezze szolgálatunk felé!

Telefonon munkaidőben:
06/1 356-8363 ; 06/1 356-9599
H, Cs: 9-17
K, Sz: 13-17
P: 9-13

Gyermekekkel kapcsolatos krízis esetén, munkaidőn kívül I. kerületi lakosok számára tájékoztatást, információt nyújtunk:
06/30-935-2983

Írásban bármikor:

Jelzőlap- általános 2022-1

Jelzőlap- bántalmazás 2022

Jelzőlap- Köznevelési intézményeknek 2022

 

A kitöltött jelzőlapot a [email protected] e-mail címre küldheti.

Segítsünk együtt!

 

***

*