Készenléti ügyelet

+ 36/ 30-935-2983

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő  krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám (0630-935-2983) biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani,

A feladatot az Intézmény munkatársai a 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről 110. §-ában meghatározott, a készenlét szabályozása szerint, időszakos váltásban látják el.

Készenléti szolgálat esetében az intézmény nyitvatartási idején túl nyújt információs segítséget a 24 órás telefonos készenléti szolgálat. A szolgáltatás a krízishelyzetben tanácsadással, információval, tájékoztatással, szükség esetén hivatalos személy – rendőr, mentő, tűzoltó – helyszínre történő mozgósításával történik, mely biztosítja a kerületben a folyamatos gyermekvédelmi ellátást. A készenléti szolgálat egy munkaidőn kívül állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kerül megszervezésre. Az információs és adminisztrációs füzet a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen, illetve hasznos címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket, adatokat tartalmazza, továbbá hívás esetén ebbe kerül rögzítésre a hívás ideje, az igénybe vevő adatai, a probléma és a segítő tevékenység rövid leírása.

A 0630-935-2983-as szám nem ingyenesen hívható.

 

Kizárólag krízis esetben hívható!!

A készenléti idő mellett továbbra is várjuk Önt az alábbi elérhetőségünkön:

Személyesen az Attila út 89-ben

hétfőn  9:00-17:00
kedden 13:00-17:00
szerdán 13:00-17:00
csütörtökön 9:00-17:00
pénteken 9:00-13:00

Telefonon az 1/ 356 83 63-as számon

***

ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06 80/630-155

06 80/21-20-21

24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatás közvetítés és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alap támogatást tud nyújtani, amely a krízis jelzésének szakszerű fogadását és a szakértőhöz való irányítását foglalja magában.

 

***

*