Kórházi szociális munka

A gyermekjóléti központok, ill. szolgálatok által biztosított kórházi szociális munkával a gyakorlatban azt szeretnénk elérni, hogy teljes mértékben érvényre juthassanak a Gyermekvédelmi Törvény által megfogalmazott gyermeki jogok, különös tekintettel annak 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint: „ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

A cél az, hogy a gyermekjóléti központ, ill. gyermekjóléti szolgálat által biztosított kórházi szociális munka eredményeként felszínre kerüljenek azok az esetek, amikor a gyermek vagy szülője egészségi problémái mögött bántalmazás húzódik meg, így megelőzze ezeknek az eseteknek az évekig a felszín alatt, a családok otthonában rejtve maradását.  Idejében felderítse, és szakszerű ellátásban részesítse a gyermekjóléti szolgáltatás azokat a gyermekeket, akiknek a veszélyeztetettsége a családban előforduló elhanyagolásnak, fizikai, szexuális, vagy lelki bántalmazásnak a következménye. Valamint a szülők, nevelők ismerjék fel, ha a gyermekük nevelése során segítségre van szükségük, és éljenek annak igénybevételével.

A fentiekben hivatkozott gyermeki jogokból fakadóan, a 24.§ (1)  jogszabályban meghatározottak szerint a gyermekjóléti központ, ill. gyermekjóléti szolgálat által biztosított kórházi szociális munka célja, hogy a kórházi védőnővel , a kórházi szociális szakemberrel együttműködve
–    a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében;
–    a gyermekosztályokon a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat, ill. a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében;
–    az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés;

A család – és gyermekjóléti központ szerződést köt az egészségügyi intézménnyel, amelyben rögzítik a kórházi szociális munka biztosításának kereteit, valamint az együttműködés módját.
2016-ban felvettük a kapcsolatot a Szent János Kórház Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, valamint a Krónikus Belgyógyászati Osztály szociális munkásaival. Elindult az együttműködés az intézményeink között.

Együttműködő, jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a kerületben dolgozó, és klienseinkkel foglalkozó házi orvosokkal, védőnőkkel, valamint a kerületi ideggondozó pszichiátereivel, addiktológusával is.

***

*