Óvodai-iskolai szociális munka

 

 

Tájékoztató

az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről  

2018. szeptemberétől a Gyermekvédelmi Törvény kiegészítéseként létrehozták az óvodai és iskolai szociális segítő munkakört.

,,Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő szakembereknek.”[1]

A szociális segítőt önként kereshetik fel a gyermekek, szülők, pedagógusok és más szakemberek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a következő feladatokat látja el a köznevelési intézményben:

 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, a szociális ellátórendszerről
 • Közreműködés és segítségnyújtás ügyintézésben
 • Egyéni tanácsadás, konzultáció tanulók, szülők, pedagógusok és más szakemberek részére
 • Közösségi programok szervezésében való részvétel
 • Csoportfoglalkozások szervezése
 • Gyermekvédelmi feladatok ellátása
 • Jelzőrendszer működésének segítése
 • Közvetítés konfliktusos helyzetekben

[1] Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez

 

Kollégáink a következő munkarend szerint dolgoznak a kerületi óvodákban, iskolákban és bölcsődékben:

Iskolai-óvodai-bölcsődei szociális segítők ügyeleti ideje

 

 

Az óvodai és iskolai igazolatlan hiányzások törvényi háttere és következményei

Mikor és kit kell értesíteni tankötelezettség elmulasztása esetén?

Iskola Óvoda
10 óra – jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé 5 nap – jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé
30 óra – értesítés a szabálysértési hatóság felé, jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé 11 nap – értesítés a szabálysértési hatóság felé, jelzés a család- és gyermekjóléti központ felé
50 óra – gyámhatóság értesítése, jelzés a család és gyermekjóléti központ felé, valamint az intézmény vezetője kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését 20 nap – gyámhatóság értesítése, jelzés a család és gyermekjóléti központ felé, valamint az intézmény vezetője kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését

A tanköteles tanulók igazolatlan mulasztására vonatkozó értesítési kötelezettségeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza, melynek 51. § (4), (5) bekezdése alapján értesíteni kell:

 • iskolai oktatás esetén 10 óra igazolatlan mulasztás,óvodai nevelés esetén 5 nevelési napnál több mulasztást követően az életvitelszerű tartózkodási hely szerinti járási/kerületi család-és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
 • óvodai nevelés esetén 11 nevelési nap mulasztást követően az óvoda vezetője tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot,
 • óvodai nevelés esetén a 20 nevelési nap mulasztást követően az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,
 • tanköteles tanuló 30 óra igazolatlan mulasztása esetén az iskola intézményvezetője értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a család-és gyermekjóléti központot, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot
 • 50 óra igazolatlan mulasztás esetén a tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a család-és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.