Szociális Információs Szolgáltatás

Életünk folyamatosan változik, sokszor olyan események hatására is, melyek váratlanul érhetnek minket (pl. gyermekszületés, munkahely elvesztése, nyugdíjazás, haláleset stb.). Ilyenkor sokszor tanácstalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy hová és kihez fordulhatunk segítségért.

A Szociális Információs Szolgáltatás a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatán belül működik.
A Szolgáltatás célja, hogy az I. kerületben élő polgárok a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak.

Életünk eseményeivel összefüggően, a kerületi és a kerületen kívüli ellátásokról, szolgáltatásokról és az igénybevételük módjáról tudunk tájékoztatást adni:
– A szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban információt nyújtunk a különböző intézményekről, ahová segítségért lehet fordulni.
– A pénzbeli-és természetbeni szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási, foglalkoztatási, társadalombiztosítási, fogyatékossággal összefüggő ellátásokról tudunk tájékoztatás adni.
– Az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről információval rendelkezünk.
– Az ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok egy részével el tudjuk látni a hozzánk fordulókat.

Létrehoztunk egy adatbázist, hogy a hozzánk fordulókat naprakész információval tudjuk ellátni. A szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi igazgatás területét érintő jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követjük.

Bízunk abban, hogy munkánk során – akármilyen élethelyzetbe kerül is valaki – problémájának megoldása érdekében megtalálja a támogatás legjobb formáját.

Várjuk érdeklődését ügyfélfogadási időben a Szolgáltatási Központban
(1012 Budapest Attila út 89.) vagy a 356 8363 telefonszámon!

***

*