Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja és feladata:

–     a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
–    a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, csellengő gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése,
–    a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a kerület területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

Felkutatásukhoz a jelzőrendszeri tagok bevonása, aktív részvétele feltétlenül fontos. Helyi sajátosságokat figyelembe véve a bevásárlóközpontot tekintik célpontnak, ahol leginkább fellelhetők a csellengő gyermekek, fiatalkorúak. Figyelembe véve a korosztályi sajátosságokat, kortárs fiatal felnőtt önkéntesek bevonásával próbálják őket elérni.

Az utcai szociális munka Intézményünkben jelenleg a felmérés fázisában tart. A helyi adottságokat figyelembe véve, ezen a területen a prevenciós munkát helyezzük előtérbe, amely a kamasz csoportunk által valósul meg jelenleg.

Eddigi tapasztalataink szerint a gyerekekkel való munkában jó, ha megfelelő keretek között hangsúlyt kap a minél több játék, ahol indirekt formában tudunk személyes kapcsolatokban működő kommunikációról példát mutatni, a helyes visszajelzésre tanítani.
E mellett a kiskamaszok életkorához, fizikai, és lelki alkatához igazodó társas foglalkozásokat szerveztünk, amelyek hozzájárultak pszichés és lelki fejlődésükhöz, szociális képességeik fejlesztéséhez.

***

*