Kapcsolattartási ügyelet

Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást abban az esetben vehetik igénybe a családok, ha a gyermek életvitelszerűen kerületünkben él a gondozó szülővel, illetve, amennyiben a bíróság- közös megállapodással- így határozott.
Bejelentett lakóhely/tartózkodási hely nem feltétel.
A szolgáltatás igénybe vételének feltétele bírósági ítélet, végzés vagy gyámhivatali jogerős határozat, amelyben a kapcsolattartás megvalósítójaként az illetékes gyermekjóléti központ került megjelölésre.

•    A felügyelt kapcsolattartás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra egy semleges helyszínen.
•    A kapcsolatügyelet szolgáltatásainak igénybevétele olyan esetekben indokolt, amikor a gyermek még nem ismeri, vagy nagyon régen látta a szülőt, illetve amikor ellenállást mutat vele szemben, továbbá, ha a szülők közötti kapcsolat jelentősen megterheli a gyermeket, ha a szülőnek nincs hova vinni a kapcsolattartáskor a gyermeket, vagy a szülő szakember támogatását igényli kapcsolattartáskor.

A kapcsolattartást minden esetben, mediátorok készítik elő, mely lehetséges eredményeként a felek megállapodnak a kapcsolattartás minden részletében, valamint aláírásukkal elismerik a házirendben megfogalmazott szabályokat, előírásokat.

A kapcsolattartás előkészítésének és megvalósulásának menete a következő:

•    mediációt előkészítő beszélgetés (mindkét féllel)
• mediációs tárgyalás (amelyen mindkét fél aláírja a megállapodást, házirendet, illetve megtárgyalásra kerülnek az egyéb kérdések)
•    kapcsolattartásra való felkészítés (kisebb gyermekek részére ismerkedés a helyszínnel)
•    kapcsolattartás megkezdése.

A kapcsolattartás módja lehet:

o    felügyelt kapcsolattartás- a gyermek a kapcsolattartás ideje alatt a kapcsolattartásra jogosult szülővel és a mediátorral tartózkodik a szobában. A gondozó szülő – telefonszámát az ügyeletes szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére jön vissza a gyermekért.
o    segített kapcsolattartás- a gyermek nyitott ajtó mellett játszik egy szobában a kapcsolattartásra jogosult szülővel. A mediátor, kapcsolatügyeleti munkatárs rendelkezésükre áll, ha szükségük van valamire. A gondozó szülő- telefonszámát az ügyeletes szakembernek meghagyva – elhagyja az épületet és a kapcsolattartás végére érkezik vissza.

A kapcsolatügyelet időpontja intézményünkben jelenleg
minden péntek 14 és 18 óra között

***

*